Shopfloor management –  “5 minuten management in plaats van 50 minuten durende presentatie”

Shopfloor Management is een methode om een lerende organisatie te worden door middel van decentralisatie van bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De ideale fabriek is opgedeeld in mini-companies waarin elk team een eigen missie en doelstellingen ontwikkeld. De leidinggevenden van de mini-company zijn verantwoordelijk voor alle taken die op de afdeling uitgevoerd worden. Communicatie binnen en tussen mini-companies gebeurt via het Glass-Wall principe. Een communicatiebord of -cel op de Gemba (plaats van actie) waarin alle Key Performance indicators (KPI’s) en verbeteringen van een afdeling staan vermeld.

De basis van nieuwe shop floor management komt overeen met Lean filosofie uit Japan gezien de focus op waarde toevoegende activiteiten, het betrekken van alle medewerkers en het belang van bezoek aan de werkvloer. De meeste waarde toevoegende tool is het gebruik van communicatieborden om communicatie tussen afdelingen en binnen afdelingen te verbeteren.

Het communicatiebord kent drie onderdelen: een mensenkant, waarin de skills van de medewerkers staan beschreven, een resultatenkant, waarin KPI’s worden opgevolgd (QCDSM) en een continue verbeteren gedeelte waarin door middel van de PDCA cyclus het proces wordt verbeterd.

 

Meer productinformatie?

Bekijk de catalogus Vraag om advies


“Het juiste advies, want dat telt!”

Plannen doen we allemaal. Plannen komt in principe neer op het visueel maken van relevante informatie. Facta Vision verschaft het juiste advies, want dat telt.

 

Contact opnemen