De 5S methode is een verbetermethode om de werkplek te organiseren. Het doel van 5S is te komen tot efficienter werken. 5S staat voor:

  • Scheiden  – onderscheid wat wel en niet nodig is
  • Schoonmaken – grondig schoonmaken en inspecteren
  • Schikken – alles een plek geven en op de juiste plek plaatsen
  • Standaardiseren – visuele afspraken om werkplek schoon en georganiseerd te houden
  • Stand houden    – audits uitvoeren, bijsturen en continu verbeteren.

Bij 5S hebben alle materialen een vaste plaats. Volgens een standaard methode wordt de werkplek schoongehouden.

Een schaduwbord zorgt ervoor dat alle materialen hun vaste plaats verkrijgen en inzichtelijk wordt gemaakt welk onderdeel niet aanwezig is. Facta Vision levert deze schaduwborden op dibond plaatmateriaal voor aan de wand of op standaard met vloerverankering of verrijdbaar. Ook in RVS mogelijk.

 

Meer productinformatie?

Vraag om advies


“Het juiste advies, want dat telt!”

Plannen doen we allemaal. Plannen komt in principe neer op het visueel maken van relevante informatie. Facta Vision verschaft het juiste advies, want dat telt.

 

Contact opnemen