Visual management

Motivation through organisation.

Hedendaags wordt veel waarde gehecht aan visueel management (‘Visual management’). Het visualiseren van informatie processen in allerlei sectoren wordt steeds belangrijker. Het voortdurend verbeteren.

Dit met het doel het verbeteren van prestaties met behulp van duidelijk in het oog springende visuele middelen. Informeren door te visualiseren. Medewerkers op een positieve manier betrekken bij ontwikkelingen in en rondom de organisatie.

Lean visual management

Visueel management heeft tot doel het verbeteren van prestaties met behulp van krachtige in het oog springende visuele middelen. Deze visuele middelen worden vorm gegeven door:

De middelen vormen prikkels voor werknemers met betrekking tot voor de organisatie cruciale onderwerpen, zoals kernwaarden (KPI’s) , de missie of de klant. Visueel management legt eigenlijk op een indringende manier de vinger op alles wat nodig is voor de organisatie om te groeien en steeds betere resultaten te leveren. Bij het weergeven en analyseren van de gegevens wordt ook vaak de ‘lean’ methodiek gebruikt. Dit noemen we dan ‘lean visual management’.


Productsoorten

“Het juiste advies, want dat telt!”

Plannen doen we allemaal. Plannen komt in principe neer op het visueel maken van relevante informatie. Facta Vision verschaft het juiste advies, want dat telt.

 

Contact opnemen