Kaarten planborden kenmerken zich door eenvoudig gebruik en het gemakkelijk kunnen aanpassen en verplaatsen van informatie. Alle DIN formaat  kaarten/formulieren zijn hiervoor geschikt. Van A4 tot A6, liggend of staand. Hierdoor is het mogelijk om bij dit type planbord te werken met ‘werkuitgifte’ of zelfs nauwkeurig, dynamisch  produktieplanning.

Kaart kan eenvoudig uit het bord gehaald worden Vervolgens kan bij het finaliseren van de taak de informatie teruggehangen worden of verplaatst worden. Voor elke organisatie en voor elk proces binnen de organisatie kan hierin maatwerk worden geleverd.

 

Meer productinformatie?

Bekijk de catalogus Vraag om advies


“Het juiste advies, want dat telt!”

Plannen doen we allemaal. Plannen komt in principe neer op het visueel maken van relevante informatie. Facta Vision verschaft het juiste advies, want dat telt.

 

Contact opnemen